Akseptere cookies

Vi bruker Cookies, trykk for å akseptere.
Jeg aksepterer
Viser 49 varer
Image Games for Souls
This recording, our first together, is intended as a calling card for my special collaboration with Musica Vitae. We have decided to present a ‘collage of B’s’; different eras, different styles, and all equally colourful. The scope of emotions in all three pieces is vast – so vivid as to be almost palpable in Biber’s Battalia and Britten’s Bridge Variations! And Byström’s piece really lifts our souls! As a connecting thread we commissioned Britta Byström’s ‘Walks’, which weave everything together and lead us deftly through different worlds. Humor and imagination radiate from every note. The orchestra and I hope you enjoy this live recording as much as we enjoyed making it.

kr 159
Image Selected Piano Works
Adolf Fredrik Lindblad was one of nineteenth-century Sweden’s most prominent composers. However, over the years his music for piano has been overshadowed by his many songs and choral compositions. Lindblad wrote some sixty pieces for piano, but the majority still only exist in manuscript.
A couple of years ago, Oscar Ekberg decided to study Lindblad’s entire piano oeuvre, and this is the result: the very first recorded compilation of Lindblad’s piano music.
The recording consists of a selection of character pieces and ‘Songs without words’. The short character piece was Lindblad’s preferred form, and he was clearly a master of this brief evocation of mood.
 
 
Adolf Fredrik Lindblad var på 1800-talet en av de största kompositörer Sverige ägde. Hans pianomusik har tyvärr i nutid länge stått i skuggan av hans rikhaltiga produktion av sång- och körmusik. Majoriteten av Lindblads ca 60 pianokompositioner finns fortfarande bara tillgängliga i tonsättarens handskrift!
Oskar Ekberg har sedan ett par år tagit sig an uppgiften att gå igenom samtliga verk, och kan därför här presentera den första samlade inspelningen av Lindblads pianomusik; ett urval av tonsättarens finaste karaktärsstycken och ”Visor utan ord”.


kr 159
Image Baroque Lute
Denna produktion kommer att sätta Sverige på "lut-kartan" i och med att den innehåller fransk lutmusik från 1600-talet spelad av en svensk hårdrockare 2014. Det faktum att Anders Ericson utöver att spela tolvkörig sensträngad barockluta även är en internationellt känd hårdrocksmusiker, bidrar till att en skiva som denna får spridning långt utanför lutasällskapens kretsar och därmed till åldersgrupper långt under den vanligtvis höga medelåldern för denna typ av musik

4-star rating
"Snyggt och elegant spelat av Anders Ericson..."
Mikael Bengtsson, Norra Västerbottenkr 159
Image The Strenuous Life
Violin och klaver har sedan 1700-talet varit ett av de mest använda instrumentarierna både vad gäller kammarmusikalisk konstmusik och musik av mer renodlad underhållningskaraktär. Sonater och duetter för violin och piano finns det rikligt av och inom den lättare musiken, som ofta är av hög kvalitet och i de här sammanhangen ibland kallas "restaurangmusik", var också fiol och piano en av de vanligaste besättningarna. Den genren hade sin storhetstid för omkring 100 år sedan, före radioskvalets och muzakens tid och två världsartister från den tiden påminns vi särskilt om på den här skivan, där violinisten Bernt Lysell och pianisten Urban Gärdborn möts, nämligen Fritz Kreisler och Jascha Heifetz.
Denna CD visar hela Bernt Lysells bredd som violinist, nu när han slutar som konsertmästare i Radiosymfonikerna. Skivan innehåller flera av de vanliga "örhängena", men också ett stycke - "Cordes" för violin och bas - som sonen Mattias Lysell skrivit. Den andra sonen Peter Lysell spelar bas.kr 159
Image The Love Trilogy
At a time when love is often neglected and where fear of the unknown and unfamiliar tends to take the upper hand, we need to be reminded of the power of love and its capacity to bring people together. Samuelsson’s unique voice in contemporary art music shows here in her Love Trilogy that it is still possible to embrace love – the romantic as well as the selfless and solidaric kinds – and shows it at its most unvarnished, laid bare with great honesty.


kr 159
Image Lyra Sonora
Lyra Sonora

Den Sonorösa Lyran – här i formen av en välklingande dubbelhövdad luta, ett lutinstrument som var mycket populärt i 1600-talets England. På värdshusen, vid hovet och i adliga hem spelades denna luta som också kom att avbildas på otaliga samtida målningar.
I lutans renässans på 1900-talet har detta instrument oförtjänt hamnat i skymundan och har hittills knappast funnits representerad varken i skivutgivning eller i konsertprogram. Lutenisten Anders Ericson har till denna inspelning grävt fram musik från opublicerade källor till ett spännande program som här presenteras för första gången i modern tid.


Lyra Sonora

The Sonorous Lyre - a reference to the harp-like instrument of Classical Antiquity - takes the shape of the very resonant double-headed lute, a popular instrument frequently depicted by 17th-century Dutch and English painters.?An instrument seldom heard today, sadly neglected in the lute renaissance of the 20th century. Swedish lutenist Anders Ericson has for this recording uncovered exciting original music, here presented for the first time to a modern audience.


kr 159
Image Tendresses
Åke Uddén 1903-1987 var tonsättare och professor i kontrapunkt och harmonilära vid Musikhögskolan i Stockholm. Han studerade vid Pariskonservatoriet på 20-talet och hade bl a Caussade och Tournemire som lärare. Han var mycket inspirerad av Ravel och "Les Six".
Uddéns kompositioner , som främst ägnats kammarmusiken och vokalmusiken, har fått sin grundkaraktär av de franska förebilder, för vilka han utbildades. Ett balanserat, sobert och tekniskt drivet tonspråk präglar sålunda hans verk, där linjespel och harmonik färgats av
impressionistiska impulser. Uppsala Kammarsolisterna har tagit sig an denna repertoar, som tidigare varit sällan spelad, med stor entusiasm. Den får nu med denna cd sitt stora genombrott.


Åke Uddén (19031987) was a composer and professor of harmony and counterpoint at the Royal College of Music in Stockholm. During the 1920s, he studied at the Paris Conservatory and included Caussade and Tournemire among his teachers. He was greatly inspired by Ravel and "Les Six".
The basic characteristics of Uddén's compositions, mostly for chamber and vocal music, come from the French role models on which his education was based. A balanced, sober and technically-driven tonal language therefore characterises his work, where linear playing and harmony are coloured by
impressionistic impulses. Uppsala Chamber Soloists have taken on this previously seldom-performed repertoire with enormous enthusiasm. With the release of this CD, it achieves its major breakthrough.


kr 159
Image Revived Piano Treasures
Lucia Negro, en av våra mest drivna och konstnärligt erfarna pianister, tar sig gärna an äldre bortglömda verk. Även Laura Netzels sonat tillkom på 1880-talet medan hon studerade för den franskorienterade Wilhelm Heintze i Sthlm. Netzel kom att få stora framgångar i Paris, och pianosonaten gavs ut på franskt förlag.
Både Netzel och Aulin ingår i den första generation kvinnor, som hade ambitioner att verka som tonsättare i det offentliga musiklivet. Trots framgångar föll musiken i glömska efter deras död. Dessa sonater hör till det svenska 1800-talets betydande pianoverk som förtjänar att ingå i den levande repertoaren.

Laura Netzel and Valborg Aulin are among the group of swedish female composers who began to be talked about on the public music scene towards the end of the 19th century. Both Laura Netzel and Valborg Aulin were accomplished pianists, who showed extraordinary musical talent from an early age. But they followed substantially different paths to their début as composer. Laura Netzel was 35 when a couple of her pieces for ladies’ chorus appeared in a programme for the New Harmonic Society at a concert in Stockholm in 1874. Valborg Aulin, on the other hand, was only 19 when several songs of hers were performed at one of the student concerts at the academy of music in 1879.
With her experienced technique and artistic and accurate interpretation, Lucia Negro has long been considered one of Sweden’s foremost pianists


kr 159
Image Nowruz
2014 tilldelades Sebastian Caldas Zeballos ett stipendium för att samarbeta med slagverkare från Candombe-traditionen i Montevideo. Det hela resulterade i en serie konserter i samarbete med slagverkaren Ismael Bértola med candombes, tangos och folkliga stycken. De spelade in en del av repertoaren i DPM studios i Uruguay. Resten av inspelningarna som ingår i CDn är studioinspelningar av solostycken med tangon som gemensam nämnare. Det handlar om Piazzollas "Estaciones Porteñas", "Sur" och "La última Curda" av legenden Anibal Troilo och "Dia que me Quieras" bland annat. Skivan har också ett originalstycke skrivet av Sebastian själv som heter Nowruz en Göteborg, vilket han skrev för Nowruz-festivalen i Göteborg 2013. Nouruz är persiska för 'ny dag' och är de iransktalande folkens nyårsdag som infaller på vårdagjämningen. Skivan får därmed en spännande mångkulturell anknytning.

In 2014 Sebastian Caldas Zeballos was awarded a scholarship to collaborate with percussionists from candombe tradition in Montevideo. This all resulted in a series of of Concerts in cooperation with the percussionist Ismail Bertola with candombes, tangos and popular pieces. They recorded a part of the repertoire of the DPM studios in Uruguay. The rest of the music on this CD are studio recordings of solo pieces with the tango as a common denominator. It's about Piazzolla's "Estaciones Porteñas", "Sur" and "La última Curda" of legend Anibal Troilo and "Dia que me Quieras" among others. The disc also has an original piece written by Sebastian himself called Nowruz en Gothenburg, which he wrote for the Nowruz festival in Gothenburg in 2013. Nowruz is Persian for 'New Day'. Nowruz marks the first day of spring. The record thus have an exciting multicultural extension.
kr 159
Image David Härenstam Recital
Denna portätt-cd av gitarristen David Härenstam vill ge en bild av den musik som varit mest frekvent under hans ständiga turnerande världen över de senaste 15 åren, men detta är givetvis också en bild av den musik som ligger exekutören närmast hjärtat. Skivan är ett försök att spegla känslan av en solokonsert. Det kristallklara ljudet är inspelat under fyra dagar i den danska staden Slagelse och Sct. Peder´s kirke med hjälp av naturlig klang från kyrkorummet fångat av producenten och ljudteknikern Leif Hesselberg.
Kända virtuosa verk av bland andra Niccolò Paganini, Manuel de Falla, Leo Brouwer och Mauro Giuliani blandas med helt nyskrivna stycken av Staffan Storm, Atanas Ourkouzounov och Maria Löfberg, ny musik som med denna cd får sin första inspelning. Skivhäftet förgylls också av initierade specialskrivna texter om musiken av John Mills, Tilman Hoppstock, Raphaella Smits, Jason Vieaux, Stefan Östersjö och Jonas Nordberg.
kr 159
Image Sons and pupils of J.S. Bach
Johann Sebastian Bach är inte bara en av den västerländska musikhistoriens absolut största namn, han är också en av dess främsta pedagoger. Redan under sin tid som organist i Arnstadt fick han sin första elev, och i Weimar kom elevskaran att utökas. Men det var i Leipzig som den pedagogiska verksamheten kom att expandera med en rad elever som senare skulle spela en viktig roll i den musikaliska ut- vecklingen i och runt Tyskland. En del av dessa finns representerade på den här CD-skivan. I skaran ingick också de egna sönerna av vilka fyra kom att välja musikens bana. Vi har här velat belysa den stora betydelse som J. S. Bach har haft för de följande generationer av tonsättare som gick i hans fotspår och vilka avtryck som hans undervisning har satt i musikhistorien.
kr 159
Image Stockholm Chamber Jazz
Three outstanding Swedish musicians: clarinetist Staffan Mårtensson, pianist Lennart Simonsson, bassist Jan Adefelt.
Three unique voices in a musical conversation. Bach and Mingus. Monk and Fauré. Swedish folk and Klezmer. Improvisations and original compositions.
Chamber jazz without borders.kr 159
Image Pièces de violes Cinquième livre
Leif Henrikson (viol) & Lars-Erik Larsson (theorbo)
Now there is a new and highly anticipated recording featuring Swedish viol player Leif Henrikson and theorbo player Lars-Erik Larsson. Here they have carefully selected three suites by the French Baroque’s great viol maestro and composer Marin Marais. The tone and dynamics of the viol were considered to be close to the ideal — the human voice — something you really understand when you listen to these interpretations. From Marais’s fifth and last book, published in Paris in 1725, Henrikson and Larsson have chosen a series of movements that highlight the wealth of variation in Marais’s music: from the yearningly reflective to the brilliant and powerful. The recording, made in the medieval Ösmo Church, is of a very high technical quality and brings out the timbre and richness of overtones of the instruments. The record conveys a true chamber music experience, characterised by intimacy, clarity and closeness.


kr 159
Image Complete Piano Works
Oskar Ekberg, piano

Elfrida Andrée (1841-1929) is without question one of the most important figures in Swedish music during the second half of the 19th century and at the turn of the century, not only as long-time organist of Göteborg (Gothenburg) Cathedral and a composer of vocal, symphonic, chamber and organ music, but also as a well-known, indefatigable champion of women's professional standing. She was a true pioneer of the still-ongoing campaign for gender equality in music.kr 159
Image Invisible Cities
Britta Byström är en av Sveriges mest betydelsefulla unga kvinnliga tonsättare. På denna hennes första porträttskiva med tre storslagna orkesterverk har vi glädjen att även presentera en av Sveriges främsta viola-solister: Ellen Nisbeth som redan hunnit etablera sig som en internationell storhet på sitt instrument. Violakonserten "Walking in the Dark" uruppfördes i Berwaldhallen i februari 2014 tillsammans med Radiosymfonikerna under den unge svenske dirigenten Daniel Blendulf, vilken också leder de bägge andra orkesterverken: "Picnic at Hanging Rock" och "Invisible Cities" tillsamman med Malmö SO.
kr 159
Image String Quintets Nos. 1 & 2
The Uppsala Chamber Soloists are one of Sweden's most eminent string ensembles, delving into Baroque, Viennese Classical, Romantic or new music, always with the same total control and stylistic sense.kr 159
Image Morgen
Romanssången har ibland påståtts vara död, men gång på gång kommer det nya unga sångare och instrumentalister, som ägnar sig åt romanskonsten. Som Duo Skorup-Romer på den här skivan: två unga kvinnor av olika nationalitet, som hittat varandra musikaliskt tvärs över nationsgränserna. Det var på Musikhögskolan i Stockholm 2008 som Fabienne Romer och Elin Skorup träffades och bildade Duo Skorup-Romer, som specialiserat sig på den svenska, tyska och franska romansrepertoaren. På denna CD levandegör de diktning från fyra sekler i förening med 200 års musikskapande.
kr 159
Image Guitarra Negra
En symbios av den gamla och den nya världen som visar det afrikanska inflytandet över den latinamerikanska populärmusiken allt från Folia och Fandango till uppkomsten av Flamencon i slutet av 1800-talet. Namnet Guitarra Negra kommer från den uruguanska sing song writern Alfredo Zitarrosa Milongas poem och några dikter har fått ge namn till satserna i verket.kr 159
Image Relic
Anders Ericsons debut-CD på Daphne Records innehåller musik av kända och okända franska kompositörer för barockluta. En stor del av programmet finns inte tidigare inspelat och blir nu för första gången tillgänglig för en större publik. Denna sublima och fascinerande musik av François Dufaut, Jean Mercure, Jacques Gallot och Germain Pinel ger en levande bild av den musikaliska klangvärlden i 1600-talets Frankrike.kr 159
Image 12 Keyboard Suites
4 AV 5 MÖJLIGA I BETYG I SYDSVENSKAN

"Johann Helmich Roman och "Drottningholmsmusiken" - javisst. Men det finns mer att upptäcka. Oskar Ekberg visar vägen i ett vitalt dubbelalbum. Han säger att detta är första pianoinspelningen av dessa tolv verk, som Roman själv inte gav namn. Det stämmer väl. Samtidigt finns alltihop på cembalo med Eva Nordenfelt. Hon kallar styckena sonator. Läget är inte oproblematiskt! Ekberg lämnar vid sitt piano det "tidstypiska". Han vill något annat: en alternativ sorts levande musik. Tidig-musik-rörelsens eventuella dogmatism får ge vika. Det räcker med att vara "historiskt informerad" och sedan frigjord. Ekbergs musicerande är torrt porlande och sparsmakat, men uppfinningsrikt och piggt. 53 satser med stimulerande lyssnarglädje, drygt två timmar."
(Sydsvenskan)

Johan Helmich Roman "den svenska musikens fader" kan med rätta också sägas vara den svenska pianomusikens fader! Daphne Records och Oskar Ekberg kan nu tillsammans stolt presentera världspremiären för en pianoinspelning av kompositörens största opus i genren "12 sviter för klaverinstrument" i en tolkning direkt från Romans manuskript. Pianisten Oskar Ekberg - här med sin debut på Daphne Records - har gjort sig känd som en av de främsta i den unga generationen svenska pianister. Hans fleråriga arbete med sviterna ger en tolkning med både flyhänt virtuoseri och eftertänksamt lyssnande.
kr 159
Image Dagsmeja
En skivutgivning med tonsatta dikter av Tomas Tranströmer framförda av dottern Emma Tranströmer, pianisten Andreas Kreuger och gitarristen David Härenstam lagom till poetens 80-årsdag. Utgivningen sker utifrån premissen musik speglad genom en och samma poet. En musikalisk tidsdokumentation av nu rådande musikaliska strömningar bland svenska tonsättare med helt olika musikaliska tillvägagångssätt och speglingar av dikterna.

Tyngdpunkten på skivan ligger hos Fredrik Jakobsson, som är en för allmänheten relativt okänd, men synnerligen begåvad tonsättare. Som motvikt till Fredriks relativa anonymitet, sjunger Emma ett par sånger av den mer etablerade kompositören Maurice Karkoff som just färdigställt ett par nya tonsättningar med Tranströmer-texter, samt några sånger av Håkan Parkman. Skivan kommer att släppas i samband med Västerås kommuns firande av Tomas Tranströmers 80-årsdag i Västerås konserthus den16 april 2011.kr 159
Image Music For A Royal Wedding
Den svenska sommaren, kort och mycket efterlängtad, har en särskild plats i våra hjärtan. Den är synonym med pånyttfödelse, ljus och romantik och sommaren 2010 ger oss löfte om ett sagobröllop som innehåller allt. Vi har här ställt samman en bukett sånger som vi vet passar att användas i samband med bröllop. Från Monica Dominiques "Tillägnan", över Ulrik Neumans "Kärleksvals" till "O mio babbino caro" ur Puccinis opera Gianni Schicci. Vi har även tagit med "I rosens doft", en sång skriven av Kronprinsessan Victorias farfars farfars farbror, Prins Gustaf och som vi tycker smälter väl in i sammanhanget. Griegs "Bröllopsdag på Trollhaugen" inleder pampigt och den nyskrivna "Sommarnatt" av Staffan Storm avslutar skivan, som vi hoppas ska glädja och underhålla inte bara de kungliga, utan också alla som ser i bröllopsakten en stund av förtroliga löften och hopp om "att leva lyckligt i alla sina dar".


kr 159
Image Memento Mei
1509 gick en av Sveriges största målare, Albertus Pictor, ur tiden. På kyrkoväggar och i Kyrkovalv har han berättat om Bibelns historier och om de stora livsfrågorna genom sin konst. Samma teman inspirerade dåtidens kompositörer att beröra oss med musikaliska berättelser om jungfru Maria, om Kristi liv och om kärleken, döden, smärtan och glädjen i medeltidens och renässansens Europa. Vi har låtit Albertus Pictors konst inspirera oss till en musikalisk berättelse som tar oss med på en resa in i den ljud- och bildvärld som kunde omge kyrkobesökaren i det sena 1400- och tidiga 1500-talet. Maria-sånger blandas med såväl lovsånger över den uppståndne Kristus som den dramatiska berättelsen om ropet i Rama, Rakel som begråter sina barn - förebådandet av kung Herodes dödande av gossebarnen i Betlehem. Och precis som Albertus låter växtslingor och djur inrama sina motiv, låter vi en grönskande fågelsång representera den medeltida - och allmänmänskliga - fascinationen för livets återkomst varje vår.kr 159
Image Symphony No. 2
Under 2009 gjorde Malmö Musikhögskolas Symfoniorkesters en uppmärksammad turné till Baltikum. Då spelade man bl a Wilhelm Stenhammars g-moll symfoni och uruppförde Estländaren Tõnu Kõrvits "Passacaglia". Detta blev en sådan formidabel succé att man beslutade erbjuda Daphne Records att ge ut detta på cd.
Wilhelm Stenhammar var i början av förra seklet en av de ledande gestalterna i svenskt musikliv med flera internationella framgångar, både som pianist och tonsättare, bakom sig. Stenhammar var aldrig någon riktig nationalromantiker, men i g-moll symfonin anknyter han till gamla svenska folkvisor och danser.
Estländaren Tõnu Kõrvits musik har börjat uppmärksammas mycket, både i hemlandet och internationellt. "Passacaglia" för orkester är en beställning av Estniska Rikskonserter för turnén med Malmö Musikhögskolas symfoniorkester till Litauen och Estland 2009.kr 89
Image Piano Works
"Det är genomgående välskrivet och så gott som alltid intressant, och suveränt framfört av Francisca Skoogh."
(Dagens Nyheter)

Tonsättaren Staffan Storm har ett nära och dynamiskt samarbete med de musiker som uppför hans kompositioner, vilket denna cd med pianisterna Francisca Skoogh och Roland Pöntinen är ett utmärkt exempel på. Sålunda skriver Francisca Skoogh: "Staffans pianomusik är välskriven, genomtänkt och ligger bra "i händerna". Men framförallt är den sprungen ur en komponistsjäl med stor omsorg om och kärlek till hantverket, materialet och hela tiden med en tanke på det klangliga uttrycket, de olika motivens karaktär. Staffans melodier är alltifrån storslaget romantiska eller våldsamt perkussiva till lågmälda, eftertänksamt sjungande eller brummande. Återkommande är förslag, lekfullt utformad ornamentik och intrikata ackord. Paradoxalt är att trots att inget är på måfå låter mycket skapat i stunden."
"Storms stilistiska palett har många färger. Delikat impressionism, dynamisk energi, expressionistiskt rufsig motorik" (Carl-Håkan Larsén, Sydsvenska Dagbladet)kr 159
Image The Four Ages
Charles Valentin Alkan (1813-88)
Den franske pianisten och tonsättaren Charles Valentin Alkan (1813-88) är tveklöst en av pianolitteraturens mer gåtfulla och originella gestalter. Som hyllat underbarn utvecklades han snabbt till en av sin tids främsta pianovirtuoser. Här spelar Stefan Lindgren två av hans främsta pianoverk: Sonata op. 33 och Symphony op. 39.kr 159
Image Paul Waltman Plays Korngold
Denna CD från Daphne Records presenterar violinisten Paul Waltman i hans favoritrepertoar. Erich Wolfgang Korngolds makalösa violinkonsert, förd till dopet av ingen mindre än Jascha Heifetz, kopplas här för första gången med samma tonsättares betydligt mer sällan spelade violinsonat. Korngold påbörjade sin violinsonat vid endast femton års ålder vilket här ger lyssnaren en unik möjlighet att höra om, eller hur, komponistens tonspråk förändrades under de dryga trettio år som skiljer verken åt. Duopartner i violinsonaten är pianisten Bengt Forsberg, också han en stor korngoldälskare. Forsberg har också med bland andra Anne Sofie von Otter spelat en mängd musik av Korngold för Deutsche Grammophon. Violinkonserten spelades in vid en inspirerad konsert i Berwaldhallen tillsammans med Sveriges Radios Symfoniorkester, under ledning av den flerfaldigt prisbelönade dirigenten David Björkman.kr 159
Image Predatory Dances
EN AV ÅRETS BÄSTA SKIVOR 2009 ENLIGT DAGENS NYHETER

Albert Schnelzer tillhör den yngre svenska tonsättargenerationen. Han har börjat skörda stora framgångar inte minst utomlands. Vi har här samlat ett urval av hans förnämsta kammarmusikverk, som spelas av en ung skara svenska elitmusiker: Tobias Ringborg, Claes Gunnarsson samt Per Lundberg. Den unga svenska nya världs-sopranen Susanna Andersson tillsammans med den välkända solopianisten Francisca Skoogh framför "Requiem". Soloklarinettisten Staffan Mårtensson kompletterar skaran. Musiken på skivan försöker skapa en bild av livet och dess förgänglighet och olika gestalter. Både danser med ondskan i olika former, över frusna landskap till ett Requiem. Detta verk skrevs till en minnesstund efter mordet på utrikesministern Anna Lindh. Vi tycker att det är viktigt att lyfta fram och presentera en tonsättare som står i början av sin gärning, tillsammans med unga och "spelhungriga" musiker, vilka verkligen kan göra honom rättvisa.kr 159
Image Conversations
Musik för oboe och piano av Sancan, Dubois, Bozza, Tomasi, Poulenc, Roussel, Shinohara, Colomer och Ravel.
Detta är en skiva som inspirerats av atmosfären på ett Parisiskt café: från viskande förtroliga samtal till livliga och intensiva dispyter. Musiken är hämtad från den omtyckta franska oboe - pianorepertoaren från förra seklet. Många av verken är komponerade till Pariskonservatoriet som tävlingsstycken, men alla utgör fina exempel på den utsökta franska kammarmusikkoloriten.

Bengt Rosengren är solooboist i Sveriges Radios Symfoniorkester. Kerstin Nylander var lärare vid Ingesunds musikhögskola och på Musikhögskolan i Stockholm. Hon avled tragiskt under våren 2007 innan skivan hunnit bli färdiginspelad.

Pianisten Matti Hirvonen ersatte henne som samtalspartner vid pianot och fullbordade inspelningen tillsammans med Bengt.


kr 159
Image Open Mind
OPUS REKOMMENDERAR

Rolf Martinsson är på väg att bli en av Sveriges mest framgångsrika tonsättare. Med över 60 framföranden runt om i världen under 2007 är han aktuellare än någonsin. Nu presenterar Daphne Records ett nytt CD-porträtt med hans Cellokonsert nr 1, hans Flöjtkonsert Shimmering Blue och den färgstarka "konsertöppnaren" Open Mind.

Den tidigare (år 2004) utgivna skivan DREAMS har rönt stor uppskattning, inte minst utomlands.

Denna nya skiva OPEN MIND presenterar Rolf Martinsson ur ett delvis annorlunda perspektiv. Nu visar han sin sida som tonsättare av solokonserter. Hans första cellokonsert spelas av den i London bosatte svenske solo-cellisten Mats Lidström tillsammans med Norrköpings Symfoniorkester under ledning av Mats Rondin - också han cellist - men här framträder han som följsam dirigent. Han dirigerar även Malmö Symfoniorkester i Martinssons Flöjtkonsert Shimmering Blue. Magnus Båge är solist och han spelar på en flöjt med ett speciellt munstycke, "Expression slide", vilket medger tidigare aldrig hörda glissando-effekter. Namnet "Shimmering Blue" syftar delvis på de "blue notes" dessa glissandi framkallar.kr 159
Image Spheres
På denna cd har Nils-Erik Sparf och David Härenstam ställt samman en mix av musik för violin och gitarr. Duon har spelat ett flertal gånger i radio och TV bl. a i Musikspegeln i SVT. Klangrikedomen och intimiteten i denna form av kammarmusik utgör kärnan i de verk man valt. Flera av dessa är skrivna direkt för duon, t ex titelspåret "Spheres". Att sprida denna svenska musik över världen känns angeläget. Sparf är väl mest känd som barock-interpret, men här får han tillfälle att visa i mer nutida musik, vilken mångsidig och storslagen kammarmusiker han är. Härenstams virtuosa och sköna gitarrspel är värt stor internationell spridning. Han tillhör den nya generationen av strålande gitarrspelare i Sverige som dessutom aktivt bidrar till att vidga repertoaren för detta instrument.


kr 159
Image Piano Trios By Haydn, Ireland & Brahms
Ny CD med musik för pianotrio av Haydn, Ireland och Brahms. Här med Trio Poseidon som på kort tid har intagit en plats bland Sveriges främsta kammarmusikensembler.
Efter att ha musicerat tillsammans i många olika konstellationer bildade Claes Gunnarsson, Per Lundberg och Sara Trobäck trion 2002 och har sedan dess regelbundet framträtt vid kammarmusikfestivaler i Sverige och har även haft stora internationella framgångar, bland annat i Wigmore Hall, London där trion debuterade 2004.


kr 159
Image Vocalise
På denna CD spelar några av våra främsta svenska musiker populära stycken för cello och piano, cello och gitarr och till och med för två celli. Musiken är blandad med örhängen som Rachmninovs Vokalise, men också fina gitarr-arrangemang av Evert Taubes Nocturne, Faurés Sicilienne och Berceuse gjorda av Mats Bergström.


kr 159
Image Symfoni nr 7 Leningrad
Skapad i Leningrad under den 900 dagar långa tyska belägringen blev Sjostakovitjs 7:e symfoni till sinnebild för den fria världens opposition mot Hitlertyskland. Förstasidesstoff var historien om hur partituret fotograferats av och filmrullarna transporterats över halva jorden via Iran och Egypten till New York, där Arturo Toscanini den 19 juli 1942 ledde uruppförandet i en radioutsändning.
I Leningrad spelades symfonin först i Augusti. Radioutsändningen kunde hörasi högtalare utplacerade i staden. Runt dessa stod människorna i klungor och lyssnade. En av dessa var den knappt 14-årige Jevgenij Svetlanov.

En efterlängtad nyutgåva av den historiska live-inspelnimngen från 1993 då den legendariske Jevgenij Svetlanov dirigerade Sveriges Radios Symfoniorkester i ett känsloladdat möte med musiken, som präglat hans liv.kr 159
Image Dreams
Dreams, en symfonisk dikt inspirerad av Akira Kurosavas film med samma namn.

Vid tidens slut är komponerat 2002 på beställning av poeten Jacques Werup, som också har skrivit texten. Inspelningen är gjord på nyårsafton 2003 inför en entusiastisk publik i Malmö konserthus.

A.S. in Memoriam är komponerat 1999 till minne av Arnold Schönberg och hans stråkorkesterverk Verklärte Nacht, tonsatt 100 år tidigare, 1899. I A. S. in Memoriam har Martinsson velat återspegla det tonspråk, den gestik och de musikaliska karaktärer som finns i Schönbergs verk.

Kalliope (2004) Muserna, sångens gudinnor, var alla döttrar till guden Zeus, födda invid Olympen. I verket Kalliope får alla de nio muserna var sin sats, där dessa kontrasterande karaktärer bildar utgångspunkt för fantasin i ett improvisativt komponerande.kr 159
Image Spirit of Geist
Christian Geist (c. 1650-1711) förtjänar en speciell plats bland tonsättarna från slutet av 1600-talet i Sverige och norra Europa. Hans stil är vågad med avancerade harmonier och överraskande rytmiska finesser. Geist var hovkompositör och sångare hos Karl XI. Han skrev åtskilliga verk som framfördes vid högtidliga och festliga tillfällen. Han ville då också passa på och visa vad den nya Stormakten Sverige kunde åstadkomma. Han fick därvid många tillfällen att visa upp sig som virtuos bassångare.kr 159
Image Flames
Svenska blåskvintetter av Rolf Martinsson, Gunnar de Frumerie, Daniel Börtz och Hilding Rosenberg med Amadékvintetten:
Susanne Hörberg
flöjt
Bengt Rosengren
oboe
Niklas Andersson
klarinett
Hans Larsson
horn
Henrik Blixt
fagott


kr 159
Image Solo
Anders Kilström har till denna sin första soloskiva med enbart ny musik ställt samman ett program med favoritstycken inom denna repertoar och försökt skapa ett slags sammanhållande flöde genom programmet som innehåller en rad virtuosa stycken. Kilström är en av de främsta svenska pianisterna och verkar både som solist och kammarmusiker. Därtill är han Professor i pianospel vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
Anders Kilström spelar nyskrivna svenska pianoverk av Johan Hammerth, Pär Lindgren, Anders Nilsson, PerMagnus Lindborg och Rolf Martinsson


kr 159
Image Nystroem Songs
På denna grammisnominerade cd presenteras några av Gösta Nystroems allra vackraste och populära sånger till texter av bl a Ebba Lindqvist, Edith Södergran, Pär Lagerkvist och Anders Österling.kr 159
Image TrioMats
Detta är TrioMats' första skiva. "Vi har velat ge lyssnarna en upplevelse av en hel konsert - en sammanställning av tre mästerverk i gengren. Tre absoluta höjdpunkter i tre olika musikstilar. Vi spelar de trior som vi särskilt fäst oss vid - i betydelsen av att de har vuxit ihop med oss och vi med dem."
Mats Zetterqvist
TrioMats:
Mats Zetterqvist violin
Mats Rondin cello
Mats Widlund piano

Det var 1996 som tre framstående svenska solister slog sig samman till en trio som döptes efter medlemmarnas gemensamma förnamn. Under lång tid hade såväl violinisten Zetterqvist som cellisten Rondin spelat duoverk tillsammans med pianisten Widlund och stor gemenskap hade upprättats vad beträffar synen på musik. När trion var formad haglade konsertanbuden över dem. De har nu hunnit med ett ansenligt antal konserter runtom i Sverige och utomlands. Irland och Litauen kom först.


kr 159
Image Tribute
TroMats är i dag en väletablerad elitensemble som regelbundet framträder runtom i Sverige. Ensembelns första utlandsturné gick till Irland. 2002 besökte trion Litauen. Skivdebuten på Daphne innehöll tre klassiska verk för pianotrio: Beethoven, Ravel och Sjostakovitj. Denna skiva innehåller svensk musik som visar att pianotrion kan locka även nutida utövare och förmedla nya uttryck.


kr 159
Image Mirrors
På denna Cd presenteras en rad verk för sång och piano från det sena nittonhundratalet av yngre svenska tonsättare. Speglar den ett nyvaknat intresse för romanskonsten, kanske väckt genom en postmodernistisk frigörelse? Ger den kanske prov på ett sätt att, utan vare sej tyngande belastning av eller medveten anknytning till traditionen utnyttja det intima formatet? Symptomatiskt är nog att alla tre tonsättarna som medverkar har ägnat sig åt att komponera opera, samtidigt som de känt ett behov av uttryck i mer intimt format. Alldeles klart är att en förutsättning för förnyelse är att det finns artister som är beredda att pröva nya former, såväl rent musikaliska som vad beträffar framförandena.

Olle Persson är en sådan artist som har blivit känd som en mångsidig sångare med förmåga att överskrida gengergränser. Han har varit engagerad vid stora svenska operascener såsom Kungliga Teatern, Drottningholmsteatern och Göteborgsoperan. Utomlands har han framträtt bl a i Royal Albert Hall i London och i New York.

Matti Hirvonen är välkänd både som solist och kammarmusiker - och inte minst som känslig romansinterpret i lyhörd samverkan med våra främsta sångare.


kr 159
Image Organ Music vol 2 Chorale Pieces
Otto Olsson komponerade 1908 Tolv orgelstycken över koralmotiv. De flesta av de tolv orgelstyckena kan karakteriseras som fantasier, där en eller flera koralfraser behandlas. Styckenas ordningsföljd följer kyrkoåret. Varje stycke, med undantag för Långfredag är baserat på en koral som har anknytning till en särskild högtidsdag. Varje styckes titel utgörs av högtidsdagens namn. För denna inspelning har valts huvudorgeln i Kristinehamns kyrka, byggd 1921 av Setterquist & Son. Den är på många sätt typisk för den svenska senromantiska traditionen. I sitt utlåtande i egenskap av orgelns avsynare uttryckte Otto Olsson stor tillfredsställelse med intonationen, vilken han ansåg hade utförts med "stor omsorg... så att varje stämma fått sin säregna, karakteristiska klangfärg", liksom med instrumentet som helhet, vilket betecknades som "stående på höjden av nutidens fordringar" Organisten Sverker Jullander har doktorerat på Otto Olssons orgelverk och anses som en av Sveriges främsta organister.kr 159
Image Pulse
Hur livfullt är instrumentets puls år 2003?
Pianot står sig, dess puls slår stadigt tycks det - även om dess plats som det självklara hemmainstrumentet hotas av allehanda elektroniska noviteter. Denna skiva upptar pianostycken som komponerats under 1900-talets sista två decennier av tonsättare ur skilda generationer: den äldste 90 år, den yngste 34.

Matti Hirvonen är en entusiastisk uttolkare av ny musik och har uruppfört många svenska verk, varav en rad tillägnade honom. Nu har han ställt samman nio verk på denna Cd för att visa mångfalden och variationsrikedomen i den repertoar han haft att arbeta med under senare år och låtit skilda generationer och uttryckssätt representeras. Huvudsakligen har han valt verk som han framfört många gånger och funnit fungera väl i konsertsammanhang.


kr 159
Image Organ Music vol 1 Gregorian Pieces
Otto Olsson (1879-1964) var under lång tid Sveriges ledande organist och tonsättare av orgelmusik. Olsson var den förste som använde sig av gregorianska melodier i orgelmusik, därtill inspirerad av Widors två sista orgelsymfonier.

Inspelningen är gjord på Setterquist & son orgeln i Kristinehamn kyrka. Den är med sina tre manualer och 43 stämmor på många sätt typisk för den svenska senromantiska traditionen. Här finns en rik besättning av milda stämmor i skilda klangfärger, företrädesvis i 8'-läget, som t ex Gamba och Dubbelflöjt i manual I, Flûte harmonique och Clarinette i manual II samt Euphon i manual III.

Organisten Sverker Jullander är verksam vid Göteborgs Organ Art Center som forskare och lärare. Han är en av sveriges störste Olssonkännare. Jullanders doktorsavhanling behandlade Otto Olssons orgelkompositioner, främst ur uppförandepraktisk synvinkel.kr 159
Image Dedinske Sceny Byscener
Dediské Scény (Byscener) innehåller romanser av bl a Béla Bartók, Bohuslav Martinu och Antonín Dvorák. Annika Hudak, mezzosopran har här valt att sjunga på originalspråken, men alla texter finns översatta till svenska i texthäftet. Annika Hudak har en bred musikalisk utbildning från Kungliga Musikhögskolan och Operastudio-67 i Stockholm. Hon är flitigt anlitad som oratoriesångerska och har också medverkat i operauppsättningar bl a i Vadstena akademien och på Folkoperan i Stockholm. Stefan Nymark vid pianot.


kr 159
Image Liksom av Drömmens Röster
Liksom av drömmens röster sjungen...
Detta är avslutningsraden i den inledande dikten "Om natten" av Joseph von Eichendorff i svensk översättning av Anders Österling. Skivan blandar poesi och musik till en stilfull enhet. Musiken utgörs av några av Robert Schumanns romantiska verk för Oboe och piano samt tre dramatiska s. k. melodramer, där Stina Ekblad framför små enmansföreställningar på vers tillsammans med Kerstn Nylanders pianospel. Översättninmgen till svenska är gjord av Ulrika Waldenströmkr 159
Image Fagottssimo
Med en av Sveriges ledande fagottister Professor Knut Sönstevold

På denna Cd spelar han både två "klassiska/romantiska" verk tillsammans med pianisten Stefan Lindgren: Rossini och Crusell, men jockså rena soloverk av Karl-Erik Welin, André Chini, Dror Feiler och Finn Mortensen.


kr 159
Image July
July är en av de orkestrala fantasier utan dirigent som kändes nödvändiga att bli noterade 1995. Den orkestrala happeningen har 10 starter, men för att få till en variation i klangstrukturen upprepas verket en gång. Den som är intresserad av jämförelser i improvisationen kan hoppa mellan spår 1 och 11, 2 och 12, 3 och 13 osv
För dem som tycker sig höra kyliga klanger i stycket, kan bara konstatera att juli innebär midvinter i t ex Australien.kr 159
123
Image Image Image Image Image Image Image Image
Min bruker
Min handlekurv: 0 varer